PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSE I WYZWANIA - IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i warsztaty pt. "Spotkania z biznesem"

Idź do spisu treści

Menu główne:


W imieniu pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej i warsztatach p.t. Spotkania z biznesem

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. SZANSE I WYZWANIA

która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2014 roku, na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań wskazująca na przedsiębiorcze działania organizacji, ich uwarunkowania i skutki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich specjalności z zakresu nauk o zarządzaniu oraz praktyków przyczyniających się do kreowania przedsiębiorczych zachowań. Konferencja będzie okazją do prezentacji osiągnięć naukowych oraz wymiany praktycznych doświadczeń w ramach podjętej problematyki. Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdują się w załącznikach. Zaakceptowane przez recenzentów artykuły zostaną opublikowane w formie rozdziałów monografii. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji.  

Liczymy na przychylne przyjęcie naszego zaproszenia. Udział w konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.


Zapraszamy Firmy oraz Instytucje
do prezentacji swoich ofert w ramach Konferencji i Warsztatów pt. Spotkania z biznesem
oraz
do zamieszczania biuletynów reklamowych w materiałach konferencyjnych 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego