English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 17932042 W tym roku: 1381071 W tym miesiącu: 78331 Dzisiaj: 456 W ciągu godziny: 29 Gości online: 12

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania  -  telefon: 034 3250 395  / fax:  034 3613 876

42-200 Częstochowa,  ul. Armii Krajowej 19 B,  e-mail: dziekan@zim.pcz.pl

 

  Pracownicy Dziekanatu

 nr pokoju

telefon 

Kierownik
Z-ca Kierownika ds. dydaktycznych

Z-ca Kierownika ds. studenckich

mgr Justyna Urbańska
mgr inż. Ilona Kożuch   
mgr Dorota Chłąd 

113
113

110

445

445

410

Dziekanat studiów stacjonarnych

Kierunek:
Zarządzanie, Management, Logistyka (studia licencjackie i magisterskie)

mgr Monika Nawrot
mgr Agnieszka Kula
mgr inż. Aneta Polak

111

325

Kierunek:
Zdrowie Publiczne

Gospodarka Przestrzenna
Turystyka i Rekreacja
Pomoc materialna

mgr Iwona Soboniak
mgr Katarzyna Cieślik-Pisula
 

115

274

Kierunek:
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Logistyka (studia inżynierskie)

mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka

012

448

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość

Filologia

mgr inż. Anna Chrobot
mgr inż. Ilona Rosak

013

427

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka

012

448

Kierunek:
Logistyka
Zarządzanie

Finanse i Rachunkowość

mgr Grażyna Sochańska
mgr Katarzyna Matyja

109

320