English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 18365777 W tym roku: 1814806 W tym miesiącu: 169676 Dzisiaj: 273 W ciągu godziny: 273 Gości online: 55

Wyniki ankietyzacji pracowników

Strona główna » System jakości » Wyniki ankietyzacji
PS-4: PROCEDURA BADAŃ ANKIETOWYCH REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Doktoranci prowadzący zajęcia
w ramach praktyki dydaktycznej
2014/2015
2015/2016 2014/2015 2015/2016
Stan osobowy 231 238 118 158
Liczba ankietowanych 217 232 12 77
Średnia ocen 4,61 4,65 4,36 4,58
Maksymalna ocena 5,0 5,00 4,80 5,00
Minimalna ocena 3,88 3,84 3,38 2,71

PS-5: PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  Na szczeblu Dziekana
Na szczeblu Dyrektorów
Kierowników
2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
Liczba przeprowadzonych hospitacji 32 30 227 236
Ocena przygotowania prowadzących
do zajęć i ich merytorycznej poprawności
4,94 5,0 4,97 4,95
Osobowość nauczycielska 4,94 5,0 4,96 4,91
Ocena formalna zajęć 4,97 5,0 5,0 4,97
Ogólna ocena 4,87 4,97 4,97 4,96

PS-7: PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ANKIETY WŚRÓD PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ABSOLWENTÓW

Ponad 60% respondentów pozytywnie ocenia przygotowanie absolwentów
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej do wykonywania pracy zawodowe
j
Preferowane kierunki Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Kryterium zatrudnienia umiejętności i kompetencje, wiedza praktyczna i teoretyczna, ocena na dyplomie
Preferowane umiejętności interpersonalne, współpraca w grupie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, szybkie pozyskiwanie wiedzy, podejmowanie ryzyka, rozwiązywanie problemów, obsługa komputera

PS-10: PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z PROCESEM KSZTAŁCENIA

  2014/2015 2015/2016
Liczba przebadanych prac 1224 1103
Odsetek plagiatów 10,95% 6,35%

PS-14: PROCEDURA PRZEPROWADZENIA BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH OCENY CAŁEGO TOKU STUDIÓW

Najwyżej ocenione aspekty w 6 obszarach badań: 2014/2015 2015/2016
Pozyskanie kwalifikacji zawodowych 4,02 4,16
Zdobycie teoretycznej wiedzy podczas studiów 4,43 4,55
Możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich
i sekcjach sportowych
4,38 4,42
Konsultacje i kontakty z wykładowcami 4,49 4,49
Możliwość zakwaterowania w domu studenckim 4,51 4,52
Ukończenie wybranego kierunku 4,52 4,67

PS-20: PROCEDURA BADANIA ANKIETOWEGO OCENIAJĄCEGO PRACĘ DZIEKANATÓW


  Średnia ocen dla odpowiedzi twierdzących
2014/2015 2015/2016
Odpowiednie godziny pracy 3,92 3,84
Przestrzeganie godzin pracy 4,37 4,33
Udzielanie informacji w sposób miły i taktowny 4,21 4,04
Uzyskanie informacji w sposób kompletny i rzetelny 4,28 4,03
Dziekanaty są przyjazne studentom 4,12 3,79
Dokonuje się rozpatrzenia sprawy 4,38 4,23
Aktualne informacje na tablicach informacyjnych 4,19 4,19