English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 17932060 W tym roku: 1381089 W tym miesiącu: 78349 Dzisiaj: 474 W ciągu godziny: 47 Gości online: 22

Ogłoszenia

Strona główna » STUDIA DOKTORANCKIE » Ogłoszenia

 

PLAN ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY  W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 JEST DOSTĘPNY NA STRONIE WYDZIAŁU http://www.zim.pcz.pl/menu-408,plany-zajec
PROSIMY PAŃSTWA O SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE PLANÓW ZAJĘĆ.

 

EWIDENCJONOWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Doktoranci Wydziału Zarządzania proszeni są o zapoznanie się i stosowanie do Zarządzenia nr 36/2017 Rektora PCz w sprawie przekazywania, rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej.  Treść zarządzenia

 

Letnie Praktyki Badawcze 2017  http://www.praktyki.waw.pl/


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

-art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
-rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.