English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 17693159 W tym roku: 1142188 W tym miesiącu: 176842 Dzisiaj: 2490 W ciągu godziny: 162 Gości online: 51

Nowości wydawnicze

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Nowości wydawnicze


Okładka Autor
Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
   Olha Minkova, Antonina Kalinichenko,
Anna Brzozowska
Effective Management of Agricultural
Enterprise at Different Levels Ecologization
 
 2017  
  Helena Kościelniak,
Katarzyna
Brendzel-Skowera 
Wyzwania i perspektywy
współczesnej organizacji 
Wymiary przedsiębiorczości.
Tom I
 2017  
  Katarzyna Łukasik,
Agnieszka Puto 
Wyzwania i perspektywy
współczesnej organizacji 
Koncepcje i metody zarządzania.
Tom II
2016   
Jacek Sztuka Malarstwo.
Forma organiczna w przestrzeni
realnej i wirtualnej
 
2017  
Wioletta M. Bajdur,
Natalia Iwaszczuk
Technologie - Bezpieczeństwo - Środowisko.
Innowację w Zarządzaniu
2016  
  Joanna
Nowakowska-Grunt,
Anna Justyna
Parzonko,
Barbara Kiełbasa 
 Determinants of Managing Networks
of Organizations in Rural Areas
 2016 41,00 
  Manuela Ingaldi,
Agnieszka
Ociepa-Kubicka,
Oksana
Seroka-Stolka 
Proekologiczne zarządzanie
w przedsiębiorstwie
- współczesne problemy i uwarunkowania
 
2016   
Piotr Pachura O przestrzeni w zarządzaniu.
Studium metodologiczne
2016 77,00
Julian Maliszewski Oktawa Karla Dedeciusa.
Osiem esejów o sztuce translatorskiej
Czarodzieja z Darmstadt
2016 82,00
  Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz 
Ergonomia i kształtowanie
środowiska pracy
 
2016   
  Elżbieta Robak, Sebastian Skolik  Wyzwania wynikające z uwarunkowań
polityki kadrowej przedsiębiorstw
 
2016   
Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz
Światowy Dzień bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
2016  
  Andrzej Brzeziński  Przedsiębiorczość.
Teoria i praktyka
 
2016   49,00
  Aneta Pachura  Integracja - Dezintegracja - Entropia
Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem
 
 2016 50,00 
Robert Ulewicz, Frantisek Novy Zapewnienie jakości i własności 
Wybranym materiałom konstrukcyjnym
2016 56,00 
  Jacek Selejdak, Tatiana Corejowa, Robert Ulewicz  Total Quality Management  2016  77,00 
  Alfreda Zachorowska,
Dariusz Wielgórka 

Strategiczne zarządzanie
zasobami w organizacji
 

2016   43,00
  Adam Idzikowski,
Piotr Sokalski 
Modelling of Elements
of Machinery Driving Units
 
 2016  
Klaudia Smoląg,
Artur Wrzalik

Rozwój i doskonalenie
funkcjonowania organizacji.
Teoretyczne i praktyczne
aspekty zarządzania
współczesną organizacją

2016 42,00 
Jolanta Chluska Podstawy rachunkowości 2016  21,00
Jolanta Chluska Rachunkowość finansowa 2016 25,20 
Anna Korombel,
Agnieszka Bitkowska,
Joanna M. Moczydłowska
Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem
- apetyt na ryzyko, ryzyko personalne,
ryzyko w procesach biznesowych
2016 52,00 
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część II
2016 15,00
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część I
2016 15,00
Małgorzata Okręglicka,
Anna
Lemańska-Majdzik
Dylematy i wyzwania zarządzania
organizacjami w zmiennym otoczeniu
2016  32,09
Anna Brzozowska,
Antonina Kalinichenko, 
Arkadiusz Niedziółka
Transformation of IT in Logistics Management
in Rural Areas
2016 77,11 
   Anna Brzozowska, Ilona Pawełoszek, Tomasz Turek Wiedza i technologie informacyjne
w zarządzaniu procesami biznesowymi 
 2016 32,16 
  Iwona
Chomiak-Orsa,
Kazimierz Perechuda 
 Agile Networks 2016  24,16 
   Justyna
Łukomska-Szarek, Agnieszka
Wójcik-Mazur
Zarządzanie finansami
publicznych i prywatnych
jednostek gospodarczych 
 2016 54,12 
  Dariusz Wielgórka  Współczesne problemy zarządzania rozwojem
w organizacjach
 
2016  38,02 
  Waldemar Jędrzejczyk,
Paweł Kobis, Robert Kucęba 
Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania.
Społeczny wymiar zarzadzania zasobami ludzkimi
 
 2016  31,28
  Marlena Grabowska   Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego
przedsiębiorstw
2016  99,37 
   Rober Kucęba,
Roman Olejnik,
Klaudia Smoląg
 Koncepcje zarządzania jednostkami
samorządu terytorialnego
 2016 42,48 
   Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą  2016   67,59
  Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera  Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom I
2016   42,67
  Katarzyna Łukasik, Paweł Nowodziński  Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom II
 
2016  42,54 
  Paula Pypłacz, Dariusz Dudek  Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji.
Determinanty rozwoju
współczesnych organizacji
 2016 30,48 
Sylwia Kowalska,
Jolanta Rubik
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
w kontekscie społecznej
odpowiedzialności biznesu
2016  87,62
Leszek Szczupak Uwarunkowania ekonomiczno-logistyczne
rozwoju obszarów wiejskich
2015  67,42
Anna
Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek,
Elżbieta Robak
Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi 2015  62,64
Aneta Pachura Strategie glokalizacji w działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2015  28,80
Elżbieta Robak Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy 2015  54,36
Sławomir Kowalski,
Jacek Sztuka,
Katarzyna Zadros
Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej 2015  91,70
Joanna Gajda, Seweryn Cichoń Problemy zarządzania współczesną uczelnią
- ujęcie wieloaspektowe
2015  81,65
Konrad Głębocki, Anna
Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka, Katarzyna Kowalska
Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną.
Doświadczenia i wyzwania współczesności
2015  85,72
Katarzyna Zadros, Wojciech Babicz Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Budujmy wspólnie kulturę bezpieczeństwa
w pracy
2015 35,80 
Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki Interesujące krzywe płaskie 2015 50,89 
Piotr Pachura Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych
na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji
2015 34,53 
  Tomasz
Nitkiewicz, Waldemar Jędrzejczyk
Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy 2015  59,80 
  Piotr Pachura 

Storytelling w badaniach firm rodzinnych

 2015  29,94
Marzena 
Pytel-Kopczyńska
Zarządzanie systemem człowiek - praca 
w podmiotach leczniczych
- wybrane zagadnienia
2015 31,13 
Anna
Lemańska-Majdzik
Determinanty efektywnego zarzadzania organizacjami 2015 79,57 
   Felicjan Bylok, Krystyna Kloc, Joanna Nowakowska-Grunt Mobbing we współczesnych organizacjach.
Studium teoretyczno-empiryczne
2015  63,32 
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Anna
Lemańska-Majdzik, Bogusława Ziółkowska
 Zrównoważony rozwój w zarządzaniu  2015  64,88
Kazimierz Perechuda,
Iwona
Chomiak-Orsa
Wiedza i informacja w akceleracji biznesu 2015 45,28 
  Dorota Jelonek, Tomasz Turek  Kreowanie przedsiębiorczości.
Perspektywa procesów i technologii informacyjnych
 2015 49,48 
  Ilona Pawełoszek, 
Cezary Stępniak
 
 Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne 2015 48,31 
Anna
Lemańska-Majdzik,
Małgorzata 
Okręglicka
Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami
w zintegrowanej Europie
2015 46,22
Justyna
Łukomska-Szarek,
Agnieszka
Wójcik-Mazur
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami publicznymi 2015  40,99
Dariusz Wielgórka Zarządzanie współczesnymi organizacjami
- uwarunkowania strategiczne, finansowe, innowacyjne, społeczne
2015  36,94
Agnieszka Puto,
Paweł Nowodziński
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Przedsiębiorczość, rozwój, strategia
Tom I
2015  60,89
Helena Kościelniak, Katarzyna Łukasik Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Logistyka, wiedza, ekoinnowacje
Tom II
2015  59,73
  Beata
Skowron-Grabowska,
Katarzyna
Brendzel-Skowera
 
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Przedsiębiorczość akademicka, IT, CSR
Tom III
 2015 61,81 
  Sylwia Gostkowska-Dźwig,
Magdalena Mrozik
 
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Konkurencja, Innowacja,
Koncepcje zarządzania
Tom IV
2015  60,68
  Katarzyna
Brendzel-Skowera,
Katarzyna Łukasik 
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. 
Funkcjonowanie i rozwój współczesnych
przedsiębiorstw
Tom V

 
2015  57,36