English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19440576 W tym roku: 611305 W tym miesiącu: 160054 Dzisiaj: 5732 W ciągu godziny: 189 Gości online: 65

dr inż. Wojciech Babicz

Strona główna » dr inż. Wojciech Babicz

dr inż. Wojciech Babicz

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 66/DS4
Telefon: 034 3250 216
WWW: http://www.zim.pcz.pl/babicz
E-mail służbowy: wojciech.babicz@wz.pcz.pl

Konsultacje:
Wtorek: 15.00-18.00
Środa: 11.00-12.00

Wybrane publikacje:
 1. Babicz W., Wykorzystanie minimalizacji funkcji logicznej dwu- i wielowartościowej do ogólnej oceny programów regionalnych w województwach po reformie administracyjnej w 1998 roku. W: Trzydziesta Piąta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki. Zakopane-Kościelisko 2006,
 2. Babicz W., Przykłady zastosowania zmodyfikowanej metody morfologicznej w zarządzaniu marketingowym. W: Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno-marketingowego w globalizacji. Red. nauk. Lidia Sobolak , Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
 3. Babicz W., Uwagi na temat graficznych interpretacji zmiennych jakościowych podczas procesu poszukiwania rozwiązań prawdziwych. W: Trzydziesta Szósta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki. Zakopane-Kościelisko 2007,
 4. Babicz W., Zastosowanie zmodyfikowanej metody morfologicznej w zarządzaniu marketingowym. W: Gospodarka Rynek Edukacja nr 12, Wrocław 2007
 5. Babicz W., Zmodyfikowana macierz morfologiczna i jej zastosowanie w zarządzaniu marketingowym, Konf. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2010, Kat. Inż. Prod. Polit. Opol. WNT, Warszawa 2010,
 6. Babicz W., Recycling of electric and electronic equipment in Poland within 2005-2008 and comparison with recycling activities in Germany, Technological and Socio-Economical Aspects of Environmental Protection in Industry monografia pod red. Wioletta M. Bajdur, Częstochowa 2010
 7. Babicz W., Sobocińska A., Kultura bezpieczeństwa a zadowolenie pracowników, I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Systemu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie, Częstochowa 2010
 8. Babicz W., Sobocińska A., System ISRS jako kompleksowe narzędzie do oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Systemu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie, Częstochowa 2010
 9. Babicz W., Sobocińska A., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Systemu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie, Częstochowa 2010
 10. Babicz W., Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem pracy, analiza i koncepcja budowy nowego systemu, Konf. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2011, Kat. Inż. Prod. Polit. Opol. WNT, Warszawa 2011,
 11. Babicz W., Concept Of Work Safety Management Software For Small Enterprises In Poland, II Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Systemu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie, Podlesice 2011
 12. Babicz W., Analiza i ocena ryzyka zawodowego metodą Risc Score ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów czynników niebezpiecznych, Przegląd metod oceny ryzyka zawodowego, monografia, tom. 2, Częstochowa, 2011
 13. Babicz W., Sound Level Measurment In Small Industrial Datacenter, III Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Systemu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie, Podlesice 2012