English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19440545 W tym roku: 611274 W tym miesiącu: 160023 Dzisiaj: 5701 W ciągu godziny: 158 Gości online: 54

dr Anna Karczewska

Strona główna » dr Anna Karczewska

dr Anna Karczewska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 512z
Telefon: 034 325 03 27
E-mail służbowy: akarczewska@zim.pcz.pl lub pczkarczewska@gmail.com;

Konsultacje:
Poniedziałek: 12:50-14:00
Środa: 10:55-13:45

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Politologia (Uniwersytet Jagielloński), oraz licencjackich na kierunku Filologia Angielska (Krakowska Akademia im. J.F. Modrzewskiego), doktor nauk społecznych w dziedzinie: socjologia (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski). Zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna, negocjacje, socjologia pracy, socjologia organizacji, socjologia konsumpcji, socjologia rodziny.

Ważniejsze publikacje:

 1. A. Karczewska, M. Bsoul-Kopowska, New trends in consumer societies as conditioning of enterprises management, [w:] Management trends into turbulent environment, (red.) Š. Bezděková, T. Klusák, Brno 2016,
 2. M. Bsoul-Kopowska, A. Karczewska, Crisis response planning in the European Union, [w:] Management trends into turbulent environment, (red.) Š. Bezděková, T. Klusák, Brno 2016
 3. A. Karczewska, Uwarunkowania patologii i dysfunkcji  komunikacji w organizacjach do Monografii Patologie w organizacjach (red.) E. Robak, Wyd. PCz, Częstochowa 2015,
 4. A. Karczewska, M. Bsoul, Public Relations in the Management of a Modern Enterprise, [w:] Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015. "Management, Leadership and Strategy for SME's Competitiveness". ICM 2015, Godollo 2015,
 5. A. Karczewska, Between work and home – social roles of men and women in the view of the young generation [w:] Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Monograph, (red.) F. Bylok, I. Ubreziova, Leszek Cichobłaziński, Godollo 2014,
 6. A. Karczewska, The Information Society and Consumer Society in Poland as the Source of Opportunities for Polish Enterprises, [w:] Modern Management in the 21st Century. Theoretical and Practical Issues. Monograph. (red.) I. Ubreziova, E. Horska, Garmond Nitra, Nitra 2013,
 7. A. Karczewska, Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9,
 8. A. Karczewska, W poszukiwaniu tożsamości – niebezpieczeństwa nowoczesnego stylu życia, pracy i konsumpcji, (w:) Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie? (red.) F. Bylok, U. Swadźba, Wyd. Śląsk, Katowice 2014,
 9. A. Karczewska, Manipulacja językowa w polityce jako forma przemocy w komunikacji, [w:] Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja, (red.) Z. Nęcki, W. Maliszewski, K. Czerwiński, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012,
 10. A. Karczewska, The use of modern tools and means of communications in modern human resources management, [w:] Using modern forms and tools of communication in an organization for the effective human resources management, Human Resources Management and Corporate Competitiveness, (red.) C. Balint Illes, Szent Istvan University Publishing , Godolo 2012,
 11. A. Karczewska, Wizerunek kobiety jako konsumentki prezentowany na łamach czasopism kobiecych, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2012, t.II, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
 12. A. Karczewska A., M. Ładyga, Setting up and Operating a Company in Poland: The Standard Case and ABI Case, [w:] Business in Central and Eastern Europe: Cross-Atlantic Perspectives. Monograph, (red.) B. Kondellas, Chicago 2011.