English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19440581 W tym roku: 611310 W tym miesiącu: 160059 Dzisiaj: 5737 W ciągu godziny: 194 Gości online: 65

dr inż. Nicoletta Baskiewicz

Strona główna » dr inż. Nicoletta Baskiewicz

dr inż. Nicoletta Baskiewicz

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 307z
Telefon: 034 3250 865
E-mail służbowy: nicolleta.baskiewicz@wz.pcz.pl

Konsultacje:
Wtorek: 8.00-10.00
Środa: 9.00-11.00


Dr inż. Nicoletta Baskiewicz

adiunkt

Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego

Zakład Eurologistyki i Przedsiębiorczości

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

struktury organiczne przedsiębiorstw,  struktury sieciowe przedsiębiorstw, zarządzanie procesami, zasoby ludzkie w organizacjach procesowych

 

Wybrane publikacje

 

1.       BASKIEWICZ Nicoletta, Kooperacja w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo. Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance Vol.10 nr 1 cz.3, 2012, ISSN: 2084-5189

2.       BASKIEWICZ Nicoletta, Social Aspects of Organization Process in Practice at a Large Production Company. W:Przedsiębiorczość. Pod red. Sylwii Gostkowskiej-Dźwig, 2012, ISSN: 1428-1600

3.       BASKIEWICZ Nicoletta, Wpływ zespołów procesowych na wzrost kwalifikacji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zesz.Nauk.PCzęst. Zarządzanie nr 2, 2011, ISSN: 2083-1560

4.       BASKIEWICZ Nicoletta, Kompetencje członków zespołów procesowych na tle zmian społeczno-gospodarczych. Research Papers of Wrocław University of Economics nr 218, 2011, ISSN: 1899-3192

5.       BASKIEWICZ Nicoletta Information as a Factor in the Growth of Competence in Process Units. Contemporary Issues in Economy: After the Crisis? International Conference. 2011. ISBN: 978-83-62049-08-0

6.       BASKIEWICZ Nicoletta, Proces jako czynnik stymulujący rozwój organizacji uczącej się na przykładzie organizacji publicznej. Public Management 2011. Funkcjonowanie Organizacji Publicznych w Dynamicznym Otoczeniu. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T.1., 2011, ISBN: 978-83-7462-295-0

7.       BASKIEWICZ Nicoletta, Środki finansowe UE jako element budżetu determinujący procesy inwestycyjne przedsiębiorstw sektora spożywczego. Rozdz.IV., Pr.Nauk.WZPCzęst. Seria Monografie nr 19, 2009, ISSN: 1428-1600

8.       BASKIEWICZ Nicoletta, The Influence of European Union Funds on Investmen Projects of Farm Produce Processing Enterprises. Chapter 2.5. Small and Medium Enterprises (SME'S) Development Challenges in European Union, 2009, ISSN: 1428-1600

9.       POLAK Nicoletta, Faza studiów strategicznych procesu rozwoju wewnętrznego a założenia i procedura przyznania pomocy finansowej z funduszy UE. Rozdz 1.12. Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, 2007, ISBN: 978-83-88469-74-9

10.    POLAK Nicoletta, LICHTARSKI Jan, Wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórstwa artykułów rolnych jako skutek procesów dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.Pod red.Jana Duraja.T.II., ISBN: 83-7171-879-9