English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19440562 W tym roku: 611291 W tym miesiącu: 160040 Dzisiaj: 5718 W ciągu godziny: 175 Gości online: 62

dr Tomasz Goszczyński

Strona główna » dr Tomasz Goszczyński

dr Tomasz Goszczyński

Stanowisko: Kierownik Zakładu Współpracy Międzynarodowej i Prawa - adiunkt
Pokój służbowy: 68/4
Telefon: 034 3250 413
E-mail służbowy: tomasz.goszczynski@wz.pcz.pl

Konsultacje:
Wtorek: 16.00-18.00
Środa: 16.00-18.00


Dr Tomasz Goszczyński

Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego

Zakład Współpracy Międzynarodowej i Prawa

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza:

Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Wybrane publikacje:

1) GOSZCZYŃSKI Tomasz - Wydział Zarządzania – autor, GAUDE K. - Autor spoza Uczelni – „Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie przedsiębiorstw województwa śląskiego” W:Determinanty zarządzania przedsiębiorstwami wobec zmian otoczenia rynkowego. Red.nauk.Beata Ślusarczyk, Jolanta Urbańska, Wyd.PCzęst, Czestochowa 2008 r.

2) GOSZCZYŃSKI Tomasz - Wydział Zarządzania – autor, “Financial Conditioning of Innovative Activity in Enterprises”, W:Enterprises Facing New Economic Challenges. Management - Development - Restructuring. Ed. Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki, Depart. of Econom. and Organ. of Enterpris. Cracow Univ. of Econom, Cracow 2010 r.

3) GOSZCZYŃSKI Tomasz - Wydział Zarządzania – autor, „Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie tradycyjnym i wirtualnym”, W:Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbior.pod red. Jana Pyki, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2009 r.

4) GOSZCZYŃSKI Tomasz - Wydział Zarządzania – autor, „Zagrożenia płynące z wprowadzania na rynek produktów niebezpiecznych”, W:Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja - integracja - rozwój. Oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Wyd.Fundacja Uniw.Ekon.w Krakowie, Kraków 2011 r.

5) GOSZCZYŃSKI Tomasz - Wydział Zarządzania – autor, „Zagadnienie ryzyka w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych”, W:Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych. Monografia pod red. Anety Włodarczyk, Sekcja Wydawn. WZ PCzęst., Częstochowa 2011 r.

6) GOSZCZYŃSKI Tomasz - Wydział Zarządzania – autor, „Wybrane zagadnienia ekologicznego wymiaru produkcji rolniczej”, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 6, Częstochowa 2011 r.

7) GOSZCZYŃSKI Tomasz - Wydział Zarządzania – redaktor, KONOPKA Michał - Wydział Zarządzania – redaktor, „Podstawy prawne funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście prawa Unii Europejskiej”, Monografia, Sekcja Wydawn. WZ PCzęst., Częstochowa 2011 r.