English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19440609 W tym roku: 611338 W tym miesiącu: 160087 Dzisiaj: 5765 W ciągu godziny: 222 Gości online: 76

dr inż. Iwona Gorzeń - Mitka

Strona główna » dr inż. Iwona Gorzeń - Mitka

dr inż. Iwona Gorzeń - Mitka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 32/4
Telefon: 034 3250 447
E-mail służbowy: iwona.gorzen-mitka@wz.pcz.pl

Konsultacje:
Poniedziałek: 12.00-13.30
Środa: 9.30 - 12.00

Dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka

Adiunkt – Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

1.      Zainteresowania naukowe: ryzyko w procesach decyzyjnych organizacji, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (enterpriserisk management - ERM), planowanie procesów biznesowych, metody szacowania ryzyka

2.      Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 1. Gorzeń-Mitka I. (red.)(2013), Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem. Monografia. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, ISBN 978-83-63500-61-0
 2. Gorzeń-Mitka I. (2011), ERM - zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Seria Monografie nr 225, ISBN 978-83-7193-526-8  (współautor: A. Korombel)
 3. Gorzeń-Mitka I. (2007), Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, KeyText, Warszawa 2007,  ISBN 978-83-87251-88-8
Najnowsze publikacje naukowe w czasopismach:
        

 1. GORZEŃ-MITKA I. Bricolage concept in risk culture assessment, European Journal of Sustainable Development (2017), 6, 1, 335-343 
 2. GORZEŃ-MITKA I., Leading Risk Management Determinants of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): An Exploratory Study in Poland, Eurasian Studies in Business and Economics nr 3/1 2016, Springer, s.289-298.
 3. GORZEŃ-MITKA I.,  Gender Differences in Risk Management. Small and Medium Sized Enterprise Perspective, Research Papers Of Wrocław University Of Economics Nr 412/2015, ss.80-89.
 4. GORZEŃ-MITKA I., Bricolage w zarządzaniu organizacją – przegląd wybranych badań, [w:] Determinanty efektywnego zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, ss. 17-25, ISBN 978-83-65179-25-8.
 5. GORZEŃ-MITKA I., Family Business to Improve Management Paradigm - Selected Cross-Cultural Remarks, Journal of Intercultural Management, vol.7/1 2015, ss. 97-109, DOI: 10.1515/joim-2015-0006.
 6. GORZEŃ-MITKA I., Incorporating Velocity Into Risk Analysis, International Conference Hradec Economic Days 2015. Economic Development and Management of Regions. Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Kralove, Gaudeamus. Vol.4, ss.174-180, ISBN: 978-80-7435-549-3. 
 7. GORZEŃ-MITKA I., Risk Management in Small and Medium-Sized Enterprises: a Gender-Sensitive Approach, Problems of Management in the 21st Century, vol. 10/2 2015, ss. 77-87.
 8. GORZEŃ-MITKA I., Managing Complexity: a Discussion of Current Strategies and Approaches, Procedia Economics and Finance, vol.27/2015, ss. 438-444. DOI:10.1016/S2212-5671(15)01018-7 (współautor Okręglicka M.)
 9. GORZEŃ-MITKA I., Improving Decision Making in Complexity Environment, Procedia Economics and Finance Vol.16,  2014, s.402-409 ISSN: 2212-5671 (współautor Okręglicka M.)
 10. GORZEŃ-MITKA I., Wykorzystanie koncepcji bricolage w zarządzaniu firmą rodzinną, Przedsiębiorczość i Zarządzanie T.15 cz.2 z.7 2014 s.221-230 ISSN:1733-2486
 11. GORZEŃ-MITKA Iwona, Modelowanie złożonych procesów decyzyjnych w warunkach niepewności, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 1921 z.74, 2014 s.135-145 ISSN: 1641-3466
 12. GORZEŃ-MITKA Iwona, Risk-Aware Culture in Enterprise Risk Management, Risk Management eJournal Vol.5 nr 2/ 2013
 13. GORZEŃ-MITKA Iwona, Some Remarks on the Proper Understanding of Risk Perception, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 127/ 2013, s. 9-22, ISSN 2083-8611. (współautor Wieczorek-Kosmala M.)
 14. GORZEŃ-MITKA I., Risk Appetite-Critical Element of Enterprise Risk Management Process, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 127/ 2013, s.109-122, ISSN 2083-8611.(współautor Wieczorek-Kosmala M.)
 15. GORZEŃ-MITKA I., Risk Management as Challenge to Today's Enterprises, Problems of Management in the 21st Century, Vol.7/2013, ss. 4-5.
 16. GORZEŃ-MITKA I., Risk Identification Tools - Polish MSMES Companies Practices, Problems of Management in the 21st Century, Vol.7/2013, ss. 6-11.

Informacje dodatkowe:

Uczestnik projektu „Nauka i biznes to dobre połączenie” POKL.08.02.01-12- 003/14

Uczestnik 3-miesięcznego stażu naukowo-przemysłowego w zakresie badań stosowanych w przedsiębiorstwie z sektora MSP / 01.02.2015-30.04.2015/

Autorka innowacyjnego rozwiązania organizacyjno-procesowego na rzecz  przedsiębiorstwa z sektora MSP /2015 r./, 

Opiekun praktyk dla studentów kierunku „Finanse i Rachunkowość” /od 2013 r./

Od 2013 r. koordynator
z ramienia Politechniki Częstochowskiej współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w ramach  programu „Bankowość. Finanse. Samorzad. Wiedza on-line”.

Szczegółowe informacje o programie http://www.zim.pcz.pl/menu-539,projekt-bankowosc-finanse-samorzad-wiedza-on-line