English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19440558 W tym roku: 611287 W tym miesiącu: 160036 Dzisiaj: 5714 W ciągu godziny: 171 Gości online: 63

mgr inż. Mateusz Bajor

Strona główna » mgr inż. Mateusz Bajor

mgr inż. Mateusz Bajor

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 59/4
Telefon: 034 3250 477
E-mail służbowy: mateusz.bajor@wz.pcz.pl

Konsultacje:
Poniedziałek: 10. 05 - 13. 05
Środa: 16. 30 - 17. 30

 mgr Mateusz Bajor

Asystent – Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

 

SPECJALIZACJA NAUKOWO-BADAWCZA:

Zrównoważony rozwój, Energetyka prosumencka, Odnawialne źródła energii

WYBRANE PUBLIKACJE:

  1. M. Bajor Ekoinnowacje źródłem oszczędności w przedsiębiorstwach w Polsce [w] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (red.) KOWALSKA Sylwia, RUBIK Jolanta 2016
  2. B. Ziołkowska, M. Bajor Ekoinnowacje w przedsiębiorstwach szansą dla zrównoważonego rozwoju w Polsce [W] Działalność innowacyjna w przedsiębiorstw w Polsce (red.) Dariusz Rosati, Joanna Wiśniwska 2016
  3. M. Bajor Źródła finansowania oraz bariery towarzyszące przedsiębiorstwom inwestującym w odnawialne źródła energii [W] Determinanty efektywnego zarządzania organizacjami (red.) LEMAŃSKA-MAJDZIK Anna 2015
  4. Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwach funkcjonujących w turbulentnym otoczeniu, [w] Zarządzanie podmiotami gospodarczymi w turbulentnym otoczeniu. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. nauk. Karina Wolniakowska.
  5. Zarządzanie energetyką prosumencką w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [w] Zarządzanie współczesną organizacją. Monografia. Red. nauk. Monika Sipa, Karina Wolniakowska.
  6. Wpływ odnawialnych źródeł energii na sieć elektroenergetyczną.
  7. Procesy i cele działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach, [w] Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością w przedsiębiorstwie
  8. R. Kucęba, M. Bajor, Energetyka prosumencka w konwergencji ze zrównoważonym rozwojem, [w] Energetyka prosumencka. Pierwsza próba konsolidacji. Monografia. Red. nauk. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk.
  9. R. Kucęba, M. Bajor, Szanse i zagrożenia energetyki prosumenckiej, [w] Ryzyko na rynku energii. Monografia. Red. nauk. Marcin Zawada.
Udział w comiesięcznych spotkaniach Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" odbywające się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.