English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19704114 W tym roku: 874843 W tym miesiącu: 164862 Dzisiaj: 6683 W ciągu godziny: 365 Gości online: 36

dr hab. inż. Marlena Grabowska

Strona główna » dr hab. inż. Marlena Grabowska

dr hab. inż. Marlena Grabowska

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 202z
Telefon: 034 3250 429
E-mail służbowy: marlena.grabowska@wz.pcz.pl

Konsultacje:
Poniedziałek: 10.00-12.00
Wtorek: 8.10-10.10

Specjalizacja naukowo-badawcza

ład korporacyjny przedsiębiorstw, modele biznesu, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i współdziałanie przedsiębiorstw, logistyka

Wybrane publikacje

1. Otola Iwona, Grabowska Marlena, Mechanizmy ładu korporacyjnego w realizacji strategii dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2016, nr 5, s. 29-38, ISSN 0860-6846.

2. Otola Iwona, Grabowska Marlena, Zmiany w modelach biznesu w przedsiębiorstwach inteligentnych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 85-96, ISBN 978-83-8030-062-0.

3. Grabowska Marlena, Otola Iwona, Networks of Enterprises as Innovation Drivers - the Real Cooperation Activities, Journal of Advanced Management Science 2016, Vol. 4, nr 2, s.159-165, ISNN 2168-0787.

4. Grabowska Marlena, Concepts and Perspectives of Business Model Development, Przegląd Organizacji 2015, nr 12 (911), s.65-72, ISSN 0137-7221.

5. Grabowska Marlena, Implementacja zasad ładu korporacyjnego a konkurencyjność spółek, [w:] Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, red. M. Jerzemowska, K. Stańczak -Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 53-70, ISBN 978 -83-7865-409-4.

6. Grabowska Marlena, Otola Iwona, Corporate Governance in Turbulent Times, The Possible Positive Aspects of Economic Crises, [w:] 2015 Global Business Conference (GBC), Sibenik 2015 (Chorwacja), Innovation Institute, Zagreb 2015, s. 69-79, ISSN 1848-2252.

7. Krzywda Dariusz, Grabowska Marlena, Krzywda Joanna, Aspects of Competitiveness of the TFL Sector in Poland, Journal of WEI Busines and Economics 2015, s.74-81, ISSN 2167-3179,

8. Grabowska Marlena, Innovativeness in Business Models, International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015), Praga, (Czechy), Konferencja indeksowana w bazach: Scopus, Vol. 65, 2015, s.1023-1030; ISSN 1887-0509.

9. Grabowska Marlena, Effect of Cluster Initiatives on Innovative Activities in Enterprises, International Journal of Arts and Sciences 2015, Vol. 8, nr 2, s.279-293; ISSN 1557-718X, 1944-6934.

10. Grabowska Marlena, Selected Directions in Analysis of Innovative Activities in Enterprises, Applied Mechanics and Materials 2015, Vol. 718, s. 50-55, ISSN 1660-9336.

11. Łęgowik-Świącik Sylwia, Grabowska Marlena, Assessment of Integration of Selected Aspects of Supply Chain Management in Enterprises, [w:] Logistics and Marketing Determinants of Enterprises Management, red. B. Skowron-Grabowska, Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava 2015, s. 119-129, ISBN 978-80-248-3834-2.

12. Grabowska Marlena, Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 2014, nr 1923, Z. 76, s.51-61, ISSN 1641-3466.

13. Grabowska Marlena, Economic Value Added and Competitive Position of Enterprises: Case Research, Business and Economic Horizons 2014, Vol.10, Iss. 3, ISSN 1804-1205.

14. Grabowska Marlena, Percepcja i motywy przedsiębiorczości w Polsce i w wybranych krajach, [w:] Przedsiębiorczość strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, red. N. Duraj, A. Pieloch -Babiarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.31-43; ISBN 978-83-7969 -097-8.

15. Grabowska Marlena, Aspekty współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, [w:] Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca - kooperacja – sieci, red. R. Borowiecki, T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s.17-26, ISBN 978-83-62511-93-8.

16. Łęgowik-Świącik Sylwia, Grabowska Marlena, Business Models as an Instrument to Identify Barriers to Development of Entrepreneurship, [w:] Innovation of Logistics Processes, red. B. Skowron -Grabowska, Vysoka Skola Banska-Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava 2014, s.25-34, ISBN 978-80-248-3562-4.

17. Otola Iwona, Grabowska Marlena, Relational Resources in Managing SME, [w:] Questioning the Widely-held Dogmas, red. J. Hair, Z. Krupka, G. Vlasic, Proceedings Global Business Conference. Dubrownik 2014 (Chorwacja), Innovation Institute, Zagreb 2014, s. 291-301, ISSN 1848-2252.

18. Otola Iwona, Grabowska Marlena, Wartość dodana determinantą konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, A. Sajnóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s.81-95, ISBN 978-83-7525-866-0.

19. Grabowska Marlena, Wartość rynkowa oznaką pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013, nr 786, s.147-155, ISSN 1733-2842, 2300-4460.

20. Otola Iwona, Grabowska Marlena, Analysis of the Level of Financing in Investments in the Clean Energy Sector by Project Finance Method, Polish Journal of Environmental Studies 2012, Vol. 21, nr 5A, s. 90-94; ISSN 1230-1485.